اخبار

 

---------------------------------------------------------------------

جناب آقای دکتر وحید نورانی استاد گروه آب دانشکده عمران از آغاز سال 2018 بعنوان همکار سردبیر (Associate Editor) با مجله هیدرولوژی (Journal of Hydrology) که توسط انتشارات الزویر (Elsevier( چاپ می شود همکاری خواهند نمود. این موفقیت را به ایشان صمیمانه تبریک گفته و از درگاه حق تعالی توفیقات روز افزون را برای این همکار عزیز مسالت داریم.

---------------------------------------------------------------------

Journal Citation Reports (JCR Year 2016)  

Released 15 June 2017, Copyright © 2017 Thomson Reuters

Impact Factors (All Journals)             Impact Factors (Q1 Journals)

---------------------------------------------------------------------