اخبار

اطلاعیه تمدید سنوات دانشجویان ارشد و دکتری (تاریخ درج 97/10/22)

     دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که به هر دلیلی در زمان قانونی ترم جاری (حداکثر تا 20 بهمن) نمی توانند از پایاننامه خود دفاع کنند، باید در اسرع وقت و حداکثر تا مورخ 97/11/1 برای تمدید سنوات ترم بعد اقدام نمایند و درخواست خود را به همراه مدارک و مستندات به گروه آموزشی مربوطه ارائه نمایند. بدیهی است مسولیت دیرکرد در اقدام و ارائه مدارک مستقیما متوجه دانشجویان عزیز خواهد بود. مدارک لازم:

1- برای تمدید سنوات ترم 5 کارشناسی ارشد > گزارش پیشرفت تحصیلی تکمیل شده

2- برای تمدید سنوات ترم 6 کارشناسی ارشد > گزارش پیشرفت تحصیلی تکمیل شده به همراه فرم مشکلات

3- برای تمدید سنوات دکتری پس از ترم 8 > گزارش پیشرفت تحصیلی تکمیل شده به همراه فرم مشکلات

به درخواست های تمدید ارائه شده پس از تاریخ ذکر شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-----------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

ارتقاء مرتبه علمی همکار ارجمند جناب آقای دکتر سیامک سلیمانی شیشوان به دانشیاری را صمیمانه تبریک گفته و از درگاه حق تعالی توفیقات روز افزون و موفقیت های بیشتر را برای این همکار عزیز مسالت داریم.

-------------------------------------------------------------

برنامه نیمسال اول 97-98 کارشناسی مهندسی عمران

برنامه کارشناسی ارشد گروه های سازه، آب و خاک

-----------------------------------------

دانشجویان کارشناسی ارشدی که به هر دلیلی در زمان قانونی ترم جاری (حداکثر تا 20 شهریور) نمی توانند از پایاننامه خود دفاع کنند، باید در اسرع وقت و حداکثر تا مورخ 97/6/3 برای تمدید سنوات ترم بعد اقدام نمایند. بدیهی است مسولیت دیرکرد در اقدام و ارائه مدارک مستقیما متوجه دانشجویان عزیز خواهد بود. مدارک لازم:

1- برای تمدید سنوات ترم 5 > گزارش پیشرفت تحصیلی تکمیل شده

2- برای تمدید سنوات پس از ترم 5 > گزارش پیشرفت تحصیلی تکمیل شده به همراه فرم مشکلات

---------------------------------------

قابل توجه داوطلبین پذیرش در دوره دکتری سال 97 گرایش های مختلف دانشکده مهندسی عمران (تاریخ درج : 96/2/30)

داوطلبین برای مشاهده جزییات آزمون های تخصصی و مصاحبه، فایل زیر را ملاحظه نمایند. 

جزییات آزمون ها

زمان آزمون کتبی: 11 تیرماه، ساعت 9 الی 10:30 در محل ساختمان جدید دانشکده عمران

توجه : آزمون کتبی فقط در روز 11 تیرماه برگزار خواهد شد و عدم شرکت در آن به منزله انصراف کلی از شرکت در روند مرحله دوم پذیرش رشته گرایش های دانشکده عمران دانشگاه تبریز است.

از داوطلبینی که بدلیل شرکت در آزمون یا مصاحبه سایر دانشگاه ها نتوانند در روز 11 تیر در دانشگاه تبریز و در آزمون کتبی و مصاحبه شرکت کنند، به شرط ارائه مستندات حضور و شرکت در آن آزمون ها یا مصاحبه ها، روز 12 تیر آزمون کتبی و مصاحبه بعمل خواهد آمد.

مصاحبه، صرفاً از شرکت کنندگان در آزمون کتبی و در ساعت 14 انجام می شود. 

--------------------------------------------------------------------

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (تاریخ درج 96/12/15 )

    به اطلاع دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران ورودی 96 می­ رساند که فایل­های آموزشی مربوط به دوره­های مجازی کمک­های اولیه و آتش­نشانی، هم ­اکنون در وب­سایت کمیته HSE دانشگاه به آدرس http://hse.tabrizu.ac.ir قرار دارد.

    در این خصوص، جهت دریافت گواهی دوره HSE ضروری است که در آزمون مربوطه که در اردیبهشت ماه 97 از منابع فوق برگزار می­گردد (تاریخ دقیق آزمون متعاقبا اعلام می گردد)، شرکت و حد نصاب نمره 14 از 20 را اخذ نمایند.

    لازم به توضیح است که مطابق با مصوبه معاونت شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه (بند 27 صورتجلسه 544)، اخذ گواهی برای انجام مراحل پروپوزال ضروریست و این گواهی، به عنوان یکی از مدارک لازم جهت تصویب پروپوزال طرح پژوهشی رساله و پایان­نامه در نظر گرفته خواهد شد. 

--------------------------------------------------------------------

جناب آقای دکتر حمید احمدی (استادیار گروه مهندسی آب دانشکده مهندسی عمران) بعنوان پژوهشگر جوان برجسته مهندسی عمران سال 96 فرهنگستان علوم انتخاب شده اند. این موفقیت را صمیمانه به ایشان تبریک گفته و از درگاه حق تعالی توفیقات روزافزون را برای این همکار عزیز مسالت داریم.

--------------------------------------------------------------------

برنامه نیمسال دوم 96-97 گروه های عمران، سازه، آب و خاک

عمران         سازه           آب            خاک        نقشه برداری

--------------------------------------------------------------------

اطلاعیه تمدید سنوات دانشجویان ارشد و دکتری (تاریخ درج 96/10/11)

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که به هر دلیلی در زمان قانونی ترم جاری (حداکثر تا 20 بهمن) نمی توانند از پایاننامه خود دفاع کنند، باید در اسرع وقت و حداکثر تا مورخ 96/11/1 برای تمدید سنوات ترم بعد اقدام نمایند و درخواست خود را به همراه مدارک به گروه آموزشی مربوطه ارائه نمایند. بدیهی است مسولیت دیرکرد در اقدام و ارائه مدارک مستقیما متوجه دانشجویان عزیز خواهد بود. مدارک لازم:

1- برای تمدید سنوات ترم 5 کارشناسی ارشد > گزارش پیشرفت تحصیلی تکمیل شده

2- برای تمدید سنوات ترم 6 کارشناسی ارشد > گزارش پیشرفت تحصیلی تکمیل شده به همراه فرم مشکلات

3- برای تمدید سنوات دکتری پس از ترم 9 > گزارش پیشرفت تحصیلی تکمیل شده به همراه فرم مشکلات

به درخواست های تمدید ارائه شده پس از تاریخ ذکر شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

--------------------------------------------------------------------

 

 

لیست محققین با استناد بالا که در لیست 1% سال 2017 قرار دارند.

 Highly Cited Researchers

لیست محققین با استناد بالا از ایران که در لیست 1% سال 2017 قرار دارند

--------------------------------------------------------------------

 

 

---------------------------------------------------------------------

جناب آقای دکتر وحید نورانی استاد گروه آب دانشکده عمران از آغاز سال 2018 بعنوان همکار سردبیر (Associate Editor) با مجله هیدرولوژی (Journal of Hydrology) که توسط انتشارات الزویر (Elsevier( چاپ می شود همکاری خواهند نمود. این موفقیت را به ایشان صمیمانه تبریک گفته و از درگاه حق تعالی توفیقات روز افزون را برای این همکار عزیز مسالت داریم.

---------------------------------------------------------------------

Journal Citation Reports (JCR Year 2016)  

Released 15 June 2017, Copyright © 2017 Thomson Reuters

Impact Factors (All Journals)             Impact Factors (Q1 Journals)

---------------------------------------------------------------------