اخبار

جناب آقای دکتر حمید احمدی (استادیار گروه مهندسی آب دانشکده مهندسی عمران) بعنوان پژوهشگر جوان برجسته مهندسی عمران سال 96 فرهنگستان علوم انتخاب شده اند. این موفقیت را صمیمانه به ایشان تبریک گفته و از درگاه حق تعالی توفیقات روزافزون را برای این همکار عزیز مسالت داریم.

--------------------------------------------------------------------

برنامه نیمسال دوم 96-97 گروه های عمران، سازه، آب و خاک

عمران         سازه           آب            خاک        نقشه برداری

--------------------------------------------------------------------

اطلاعیه تمدید سنوات دانشجویان ارشد و دکتری (تاریخ درج 96/10/11)

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که به هر دلیلی در زمان قانونی ترم جاری (حداکثر تا 20 بهمن) نمی توانند از پایاننامه خود دفاع کنند، باید در اسرع وقت و حداکثر تا مورخ 96/11/1 برای تمدید سنوات ترم بعد اقدام نمایند و درخواست خود را به همراه مدارک به گروه آموزشی مربوطه ارائه نمایند. بدیهی است مسولیت دیرکرد در اقدام و ارائه مدارک مستقیما متوجه دانشجویان عزیز خواهد بود. مدارک لازم:

1- برای تمدید سنوات ترم 5 کارشناسی ارشد > گزارش پیشرفت تحصیلی تکمیل شده

2- برای تمدید سنوات ترم 6 کارشناسی ارشد > گزارش پیشرفت تحصیلی تکمیل شده به همراه فرم مشکلات

3- برای تمدید سنوات دکتری پس از ترم 9 > گزارش پیشرفت تحصیلی تکمیل شده به همراه فرم مشکلات

به درخواست های تمدید ارائه شده پس از تاریخ ذکر شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

--------------------------------------------------------------------

 

 

لیست محققین با استناد بالا که در لیست 1% سال 2017 قرار دارند.

 Highly Cited Researchers

لیست محققین با استناد بالا از ایران که در لیست 1% سال 2017 قرار دارند

--------------------------------------------------------------------

 

 

---------------------------------------------------------------------

جناب آقای دکتر وحید نورانی استاد گروه آب دانشکده عمران از آغاز سال 2018 بعنوان همکار سردبیر (Associate Editor) با مجله هیدرولوژی (Journal of Hydrology) که توسط انتشارات الزویر (Elsevier( چاپ می شود همکاری خواهند نمود. این موفقیت را به ایشان صمیمانه تبریک گفته و از درگاه حق تعالی توفیقات روز افزون را برای این همکار عزیز مسالت داریم.

---------------------------------------------------------------------

Journal Citation Reports (JCR Year 2016)  

Released 15 June 2017, Copyright © 2017 Thomson Reuters

Impact Factors (All Journals)             Impact Factors (Q1 Journals)

---------------------------------------------------------------------