اخبار

تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویان کارشناسی ارشدی که به هر دلیلی در زمان قانونی ترم جاری (حداکثر تا 20 بهمن) نمی توانند از پایاننامه خود دفاع کنند، باید در اسرع وقت و حداکثر تا مورخ 95/11/12 برای تمدید سنوات ترم بعد اقدام نمایند. بدیهی است مسولیت دیرکرد در اقدام و ارائه مدارک مستقیما متوجه دانشجویان عزیز خواهد بود. مدارک لازم: 1- برای تمدید سنوات ترم 5 > گزارش پیشرفت تحصیلی تکمیل شده 2- برای تمدید سنوات ترم 6 > گزارش پیشرفت تحصیلی تکمیل شده به همراه فرم مشکلات

ادامه مطلب

ارتقاء مرتبه علمی

ارتقاء مرتبه علمی همکار ارجمند جناب آقای دکتر رضا تاری نژاد به دانشیاری را صمیمانه تبریک گفته و از درگاه حق تعالی توفیقات روز افزون و موفقیت های بیشتر را برای این همکار عزیز مسالت داریم.

ادامه مطلب

ارتقاء مرتبه علمی

ارتقاء مرتبه علمی همکار ارجمند جناب آقای دکتر فرشید فرنود احمدی به دانشیاری را صمیمانه تبریک گفته و از درگاه حق تعالی توفیقات روز افزون و موفقیت های بیشتر را برای این همکار عزیز مسالت داریم.

ادامه مطلب