انجمن علمی دانشجویان دانشکده فنی - مهندسی عمران

 

اسامی اعضای انجمن علمی دانشجویان دانشکده فنی مهندسی عمران

سال تحصیلی 97-96

دبیر انجمن : سودابه شریفی

نایب دبیر انجمن : صبا اقدم تبار

کمیته آموزش : مهدی اسدیان- محمد امین جامعی اسکویی

کمیته همایش : علی سعید منیر- مهسا اسدالهی- مهدی اسدیان

کمیته مسابقات : صبا اقدم تبار- نیوشا برقیان

کمیته انفورماتیک : محمد امین جامعی اسکویی

کمیته بازدیدها : نیوشا برقیان- علی سعید منیر

کمیته امور مالی : محمد امین جامعی اسکویی