گروه مهندسی عمران آب

معرفی گروه مهندسی عمران آب:

گروه مهندسی عمران آب در سال 1362 به همت جناب آقای دکتر محمد علی کی نژاد عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی وریاست دانشگاه هنر اسلامی تبریز با هدف تعلیم وتربیت افرادمستعد که بنوانند با آگاهی علمی وفنی از عهده انجام وظایف طراحی,مدیریت واجرای پروژه های آبرسانی کشور بر آیند تاسیس شد واکنون در سه مقطع کارشناسی کارشناسی ارشد ودکتری در رشته های آب ,سازه های هیدرولیکی وسازه های دریائی دانشجو تربیت می کند
 

اعضای هیات علمی گروه

 
 

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

1

دکتر یوسف حسن زاده

استاد 

2

دکتر محمد علی لطف الهی

استاد

3

دکتر وحید نورانی (مدیر گروه)

استاد

4

دکتر محمد تقی اعلمی

استاد

5

دکتر علی فروغی اصل

دانشیار

6

دکتر رضا تاری نژاد

دانشیار 

7

دکتر مهدی ضرغامی 

استاد

8

دکتر فرهود کلاته

استادیار
9

دکتر کیومرث روشنگر

دانشیار
10

دکترعلیرضا مجتهدی

دانشیار
11

دکتر حمید احمدی

استادیار
12

دکتر الناز شرقی

استادیار