اعضای هیات علمی

ردیف نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی
 1   توحید   اخلاقی   دکتری تخصصی   عمران ـ خاک و پی   دانشیار 
 2   جمشید   اسماعیلی حیدرآباد   دکتری تخصصی   عمران-سازه   دانشیار 
 3   محمد تقی   اعلمی   دکتری تخصصی   عمران-آب   استاد 
 4   محمد حسین   امین فر   دکتری تخصصی   مکانیک خاک   دانشیار 
 5   سامان   باقری کلجاهی   دکتری تخصصی   عمران - زلزله   دانشیار 
 6   مجید   برقیان   دکتری تخصصی   عمران-سازه   دانشیار 
 7   رضا   تاری نژاد صفی خانلو   دکتری تخصصی   عمران ـ سازه های هیدرولیکی   دانشیار 
 8   ناصر   تقی زادیه   دکتری تخصصی   عمران-سازه   دانشیار 
 9   عبدالرحیم   جلالی   دکتری تخصصی   عمران - زلزله   استادیار 
 10   مسعود   حاجی علیلوی بناب   دکتری تخصصی   عمران ـ خاک و پی   استاد 
 11   علی   حدیدی   دکتری تخصصی   عمران-سازه   دانشیار 
 12   یوسف   حسن زاده   دکتری مهندسی   مکانیک سیالات و هیدرولیک   استاد 
 13   یوسف   حسین زاده تروان   دکتری تخصصی   عمران -سازه   دانشیار 
 14   مهدی   حیات روحی   فوق لیسانس   عمران-سازه   استادیار 
 15   اصغر   راست بود   دکتری   عمران-نقشه برداری(ژئودزی)   استادیار 
 16   عزیز   رنجبری قوزوللو   فوق لیسانس   عمران   مربی 
 17   الهام   سلیقه  فوق لیسانس   معماری   مربى 
 18   مهدی   ضرغامی   دکتری تخصصی   عمران-آب   استاد 
 19   حسین   غفار زاده   دکتری تخصصی   عمران-زلزله   دانشیار 
 20   مسعود   فرزام   دکتری تخصصی   عمران-سازه   استادیار 
 21   علی   فروغی اصل   دکتری تخصصی   عمران-سازه   دانشیار 
 22   بهمن   فرهمندآذر   دکتری تخصصی   عمران-سازه   دانشیار 
 23   هوشنگ   کاتبی   دکتری تخصصی   عمران-مکانیک خاک   دانشیار 
 24   کامبیز   کوهستانی   دکتری تخصصی   عمران-سازه   استاد 
 25   محمد علی   لطف اللهی یقین   دکتری تخصصی   عمران-سازه های دریایی   استاد 
 26   حسن   نیازی   فوق لیسانس   معماری   مربی 
 27   غلام   مرادی   دکتری تخصصی   عمران- ژئوتکنیک   دانشیار 
 28   خسرو   مقتصدآذر   دکترى تخصصى   مهندسى نقشه بردارى ـ ژئودزى   استادیار 
 29   وحید   نورانی   دکتری تخصصی   عمران-آب   استاد 
 30   هدایت   ولادی   دکتری تخصصی   عمران-سازه   استادیار 
 31   سامان   یغمائی سابق   دکتری تخصصی   عمران - زلزله   دانشیار 
 32   سیامک   سلیمانی شیشوان   دکتری تخصصی   عمران - سازه   استادیار 
 33   کریم   بادامچی   دکتری تخصصی   عمران-سازه   استادیار 
 34   کیومرث   روشنگر   دکتری تخصصی    عمران- سازه های هیدرولیکی  دانشیار 
 35   فرهود   کلاته   دکتری تخصصی    عمران- سازه های هیدرولیکی  استادیار 
 36   فرشید   فرنود احمدی   دکتری تخصصی   عمران-نقشه برداری   دانشیار 
 37   جواد   کاتبی   دکتری تخصصی   عمران- زلزله   استادیار 
 38   مسعود   حسین زاده اصل   دکتری تخصصی   عمران-سازه   استادیار 
 39   حمید   احمدی   دکتری تخصصی   عمران-سازه های دریایی   استادیار 
 40   علیرضا   مجتهدی   دکتری تخصصی   عمران-آب   دانشیار 
 41   الناز   شرقی   دکتری تخصصی   عمران-آب   استادیار 
 42  سهیلا  چوبساز  دکتری تخصصی   معماری  استادیار
 43  حسین   فلاح نژاد  فوق لیسانس  معماری  مربی
 44  سیامک  طلعت اهری  دکتری تخصصی  عمران- سازه   دانشیار
 45  نازیلا   محمدی  دکتری تخصصی  عمران- نقشه برداری  استادیار
 46  رحمت  محمدزاده  دکتری تخصصی  معماری  دانشیار
 47  حسن  نیازی  فوق لیسانس  معماری  مربی
 48  لیلا   رحیمی  دکتری تخصصی  معماری  استادیار
 49  مسعود  رنجبرنیا  دکتری تخصصی  عمران- ژئوتکنیک  استادیار
 50  صابر  صبوری  دکتری تخصصی  معماری  استادیار
 51  امین  صداقت  دکتری تخصصی  عمران- نقشه برداری  استادیار