نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۷ مورد.
عنواندانلود فایل
 
فرم قرارداد
فرم شماره 2 (دکتری)
فرم شماره 1 (دکتری)
فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری
فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری بورسیه
فرم پیشنهاد عنوان رساله دکتری
گواهی اشتغال بتحصیل جهت ارائه به سازمان نظام وظیفه ( جهت اخذ معافیت غیر پزشکی و پزشکی)
فرم تقاضای ترک تحصیل
فرم تقاضای کارت المثنی
فرم اشتغال به تحصیل جهت اخذ گذرنامه و خروج از کشور
فرم حذف تکدرس
فرم معرفی دانشجویان به دوره کاراموزی
فرم درخواست مهمان در ترم تابستان - مخصوص دانشگاهای دیگر
فرم درخواست انتقال بصورت مهمان
فرم تقاضای امتحان معرفی به استاد
فرم اشتغال به تحصیل جهت ارائه به اداره راهنمایی و رانندگی
فرم پیشنهاد عنوان پایاننامه / رساله (پروژه) تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد / دکتری تخصصی
فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی (پروژه)مربوط به رساله دکتری تخصصی / پایاننامه کارشناسی ارشد
فرم در خواست حق التحقیق و حق الزحمه طرحهای تحقیقاتی دانشگاه تبریز