آزمون دکتری سال ۹۶

آزمون دکتری سال ۹۶

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۰۲:۱۱ کد : ۶۱۵۱ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۷۱۴
جزییات برگزاری آزمون دکتری ۹۶

آزمون دکتری سال ۹۶

****  مشخصات آزمون مرحله دوم دکتری در دانشکده مهندسی عمران  ****

زمان برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه : 14 تیرماه 96 (صبح و بعدالظهر)

محل برگزاری : دانشگاه تبریز- دانشکده مهندسی عمران- ساختمان شماره 6 

 آزمون کتبی : بصورت تستی، با نمره منفی و مدت زمان 90 دقیقه (از ساعت 9 الی 10:30)

آزمون شفاهی و مصاحبه : بعدالظهر ساعت 14

مواد آزمون تخصصی دکتری گرایش های سازه و زلزله

سال 1396

مواد آزمون تخصصی دکتری گرایش ژئوتکنیک

 سال 1396

ردیف

سطح آزمون

ماده امتحانی

ردیف

سطح آزمون

ماده امتحانی

1

کارشناسی

طراحی فولاد و بتن

1

کارشناسی

مکانیک خاک

2

مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها

2

مهندسی پی

3

کارشناسی ارشد

دینامیک سازه ها

3

کارشناسی ارشد

دینامیک خاک

4

ریاضی مهندسی

4

خاک پیشرفته

 

مواد آزمون تخصصی دکتری گرایش مهندسی و مدیریت منابع سال 1396

مواد آزمون تخصصی دکتری گرایش مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی سال 1396

ردیف

سطح آزمون

ماده امتحانی (دو درس از دروس زیر به اختیار)

ردیف

سطح آزمون

ماده امتحانی (دو درس از دروس زیر به اختیار)

1

 

کارشناسی ارشد

 

ریاضی مهندسی

1

 

کارشناسی ارشد

ریاضی مهندسی

2

هیدرولیک پیشرفته

2

سکوهای دریایی

3

تحلیل و مدیریت منابع آب

3

اجزای محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* استفاده از ماشین حساب غیر قابل برنامه ریزی مجاز است.

* در طراحی سوالات منبع خاصی مد نظر نبوده و سرفصل مصوب وزارت علوم در دروس ملاک طراحی است.

 

( ۹ )