معاون پژوهشی و فناوری

تعداد بازدید:۸۳۰۲

معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مهندسی عمران  

  
نام                     وحید     
نام خانوادگی         نورانی    
رشته تحصیلی       عمران-مدیریت منابع آب    
مرتبه علمی          استاد    
مدرک تخصصی    دکتری تخصصی    
ایمیل                  nourani@tabrizu.ac.ir    
آدرس وبگاه          https://asatid.tabrizu.ac.ir/en/pages/home.aspx?nourani    
تلفن داخلی           2516    
تلفن مستقیم          33392516    
فاکس                33344287    

آخرین ویرایش۲۰ آذر ۱۳۹۷