معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۸۵۵۳

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران  

  
نام                     خسرو    
نام خانوادگی         مقتصدآذر    
رشته تحصیلی       نقشه برداری- ژئودزی  
مرتبه علمی          استادیار   
مدرک تخصصی    دکتری تخصصی    
ایمیل                  k.moghtased.azar@gmail.com    
آدرس وبگاه          https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?moghtased  
تلفن داخلی           25--    
تلفن مستقیم          --    
فاکس                33344287    

 

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۷