درباره دانشکده

تعداد بازدید:۸۹۹۲

تاریخچه دانشکده فنی و مهندسی عمران

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تبریز در سال 1337 با رشته مهندسی راه و ساختمان تاسیس و دانشکده فنی و مهندسی عمران نیز تا سال 1382 زیر مجموعه دانشکده فنی به شمار می رفت.
این دانشکده باسابقه بیش از 50 سال و با تکیه بر اساتید مجرب و با بهره گیری از دانش روز و تحقیقات علمی در راستای اهداف علمی – پژوهشی کشور و تربیت نیروی انسانی متخصص و کار آمد  سهم مهمی در توسعه علمی و فنی کشور بر عهده دارد.
در سال 1382 دانشکده فنی به سه دانشکده تفکیک و دانشکده فنی – مهندسی عمران با 5 گروه تخصصی شکل گرفت.

 روسای قبلی دانشکده فنی و مهندسی عمران :
1- جناب آقای دکتر  یوسف حسن زاده  -    1382-1384

2- جناب آقای دکتر هوشنگ کاتبی  -         1384-1389

3- جناب آقای دکتر علی حدیدی  -            1389-1393

4- جناب آقای دکتر ناصر تقی زادیه -          1397-1393

ریاست فعلی دانشکده فنی و مهندسی عمران جناب آقای دکتر کامبیز کوهستانی هستند.

دانشکده فنی و مهندسی عمران دارای دو معاونت و 6 گروه آموزشی به شرح زیر می باشد. 
     

      معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر خسرو مقتصد آذر
      معاونت پژوهشی و فناوری: جناب آقای دکتر وحید نورانی
     
 
   ریاست امور اداری: جناب آقای فرامرز خدایی
   ریاست آموزش: آقای هاتف

   گروه آموزشی عمران - عمران
   گروه آموزشی سازه- مدیریت گروه جناب آقای دکتر جواد کاتبی
   گروه آموزشی خاک و راه - مدیریت گروه جناب آقای دکتر مسعود رنجبرنیا
   گروه آموزشی آب - مدیریت گروه جناب آقای دکتر علیرضا مجتهدی
   گروه آموزشی نقشه برداری - مدیریت گروه جناب آقای دکتر فرشید فرنود احمدی
   کروه آموزشی معماری - مدیریت گروه جناب آقای مهندس حسین فلاح نژاد

آخرین ویرایش۱۰ آذر ۱۳۹۸