فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری

تعداد بازدید:۴۵۶۷
دانشجویان دکتری ورودی 93 که آزمون جامع خود را گذرانده و پروپوزالشان تصویب شده است در صورت تمایل برای استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت، باید درخواست خود را به همراه تایید استاد راهنما، نامه پذیرش از یک دانشگاه معتبر و گواهی نمره زبان، برای بررسی حداکثر تا مورخه 96/4/15 به گروه های مربوطه تحویل دهند. درخواست ها پس از بررسی در گروه ها برای تصمیم گیری نهایی به شورای دانشکده ارجاع و در نهایت دانشجویان واجد شرایط مطابق سهمیه اختصاصی به دانشکده (6 نفر برای سال 96) برای پیگیری سایر مراحل اداری به تحصیلات تکمیلی دانشگاه معرفی خواهند شد.

 

لازم به ذکر است که بر اساس مصوبه 578 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ 95/3/8، دانشجویان اعزامی به فرصت مطالعاتی باید برای دفاع از رساله خود، یک مقاله بیشتر (بر اساس حداقل های تعیین شده در دانشکده) که با همکاری استاد پذیرنده در دانشگاه خارجی چاپ شده، ارائه نمایند. 

دانشجویانیکه اعزامشان مورد تایید گروه و دانشکده قرار می گیرد باید مدارک زیر را تهیه و در اسرع وقت به معاونت پژوهشی دانشکده تحویل نمایند.
1- عین درخواست دانشجو خطاب به استاد راهنما و تایید استاد راهنما
2- صورتجلسه گروه آموزشی و دانشکده
3- اصل نامه پذیرش از دانشگاه
4- فرم شماره 39205 (تایپ شده)
5- فرم شماره 39206 (تایپ شده)
6- کپی مدرک زبان بین المللی یا وزارتی (مدرک زبان تا انتهای نیمسال ششم دانشجو معتبر می باشد)
7- حکم بورس مربوط به دانشجویان بورسیه
8- کارنامه دانشجو
9- کپی مدرک وظیفه عمومی آقایان
10- کپی نامه ابلاغ نتیجه آزمون جامع
11- کپی نامه ابلاغ تصویب پیشنهاد رساله
12- یک قطعه عکس، کپی کارت ملی، کپی تمام صفحات شناسنامه
13- فرم 103
14- شماره حساب دانشجو جهت واریز هزینه ها

کلیه فرم ها از این لینک (سایت مدیریت تحصیلات تکمیلی) قابل دانلود هستند.

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۳۹۶