گروه مهندسی عمران ژئوتکنیک

تعداد بازدید:۹۱۳۹

 

 

معرفی گروه مهندسی عمران ژئوتکنیک :
این گروه در سال 1383 با نام گروه مهندسی عمران خاک و پی آغاز به کار کرد و یکی از مجموعه گروههای آموزشی رشته مهندسی عمران است که فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مورد نیاز جهت تربیت کارشناسان، کارشناسان ارشد و دکترای تخصصی در زمینه مهندسی خاک و پی را در چهارچوب قوانین مصوب برنامه ریزی و مدیریت می نماید. این گروه در حال حاضر با نام گروه مهندسی عمران ژئوتکنیک به فعالیت خود ادامه می دهد. 

 

 

اعضای هیات علمی گروه ژئوتکنیک

 

 

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

1

دکتر مسعود حاج علیلوی بناب 

استاد

2

دکتر محمد حسین امین فر 

دانشیار

3

دکتر هوشنگ کاتبی

دانشیار

4

دکتر غلام مرادی

دانشیار

5

دکتر توحید اخلاقی

دانشیار

6

مهندس عزیز رنجبری قوزوللو

مربی

7

دکتر مسعود رنجبرنیا (مدیر گروه)

استادیار

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶