گروه مهندسی معماری

تعداد بازدید:۱۸۸۳۲

1. تاریخچه

دانشگاه تبریز به عنوان دومین دانشگاه کشور به لحاظ تاریخی نقش مهمی در توسعه علمی و آموزشی کشور به ویژه در منطقه شمال غرب ایفا می کند. با این وجود، متاسفانه این دانشگاه در توسعه مجموعه رشته های علوم ظریفه (هنر) غافل مانده تا اینکه در سال 1375 برای اولین بار کاردانی رشته معماری راه اندازی گردید. باید گفت که این گروه پس از پشت سر گذاشتن مقطع کاردانی، هم اکنون دارای دو مطقع کارشناسی ناپیوسته و پیوسته معماری بوده که در قسمت زیر به کم و کیف توسعه و نیز چشم انداز آتی آنها پرداخته می شود:

2. توسعه دوره کارشناسی

در اثر تلاش مدیریت گروه و همت مسئولین دانشکده و دانشگاه، دوره کارشناشی ناپیوسته معماری در سال 1385 تصویب و در سال بعد نسبت به پذیرش دانشجو اقدام گردید. همچنین دوره کارشناشی پیوسته معماری در سال 1387 تصویب و در سال بعد نسبت به پذیرش دانشجو اقدام شد. در سال تحصیلی جاری (91-1390) تعداد دانشجو گروه معماری حدود 200 نفر می باشد. از این تعداد حدود 100 نفر در مقطع کارشناسی پیوسته و حدود 100 نفر نیز در مقطع کارشناسی ناپیوسته می باشند.

3. مشخصات فضاهای آموزشی

گروه معماری دانشگاه به دلیل نبود دانشکده مستقل چون هنر یا معماری و شهرسازی فعلا زیر نظر دانشکده علوم انسانی و اجتماعی فعالیت می نماید. این گروه دارای 1 کلاس نظری و 4 آتلیه و 5 اتاق برای اساتید می باشد. حدود 200 متر مربع فضاهای آموزشی و حدود 100 متر مربع فضاهای اداری دارد. بدیهی است که با راه اندازی رشته های جدید، به این فضا افزوده می گردد.

4. اعضای هیات علمی

هم اکنون گروه معماری دارای 7  نفر هیات علمی می باشد. این گروه بیشتر نیازهای آموزشی خود را از مجموعه نیروها و امکانات موجود دانشگاه و مابقی را از نیروهای حق التدریس شهر و منطقه تامین می نماید. بدیهی است که با توجه به کمبود کادر هیات علمی، جذب نیروی انسانی لازم جزو اولویت اصلی می باشد. مشخصات کادر هیات علمی گروه معماری دانشگاه تبریز به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

1

مهندس حسن نیازی

مربی

2

مهندس حسین فلاح نژاد (مدیر گروه)

مربی

3

دکتر لیلا رحیمی

استادیار

4

دکتر رحمت محمدزاده

دانشیار

5

دکتر صابر صبوری

استادیار

6

مهندس الهام سلیقه

مربی

5. چشم انداز گروه معماری

با توجه به امکانات و قابلیت های موجود و برنامه جذب هیات علمی، گروه معماری در آینده نزدیک درصدد 1. راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد شهرسازی و 2. راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد معماری می باشد.

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۳ خرداد ۱۳۹۷