کتابخانه

تعداد بازدید:۳۷۸۱
کتابخانه دانشکده عمران شامل دو بخش خدماتی و آماده سازی و فهرست نویسی است.
 بخش خدماتی شامل کمک به مراجعه کننده جهت دسترسی سریع و آسان به منابع موجود در کتابخانه شامل:
1- کتابها 2- پایان نامه ها 3- مجلات 4- روزنامه ها
بخش آماده سازی و فهرست نویسی شامل:
1- سفارشات و خرید کتابها 2- فهرست نویسی 3- آماده سازی 4- ارجاء به قفسه

لازم به ذکر است که از نیمه دوم سال تحصیلی 90-91 ، تمدید و رزرو کتاب ها به عهده خود دانشجویان و از طریق اینترنت می باشد.
برای کسب اطلاعات از فهرست و عناوین و نیز جستجو در کتب می توانید به وبسایت کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز مراجعه نمایید.

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۳۹۰