اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۵۱۴۳۵

 

ردیف  نام  نام خانوادگی  مدرک تحصیلی  گروه آموزشی  مرتبه علمی
1  حمید

 احمدی 

 دکتری تخصصی 

 آب

 دانشیار 

2  توحید

 اخلاقی 

 دکتری تخصصی 

 ژئوتکنیک

 دانشیار 

3  جمشید

 اسماعیلی حیدرآباد 

 دکتری تخصصی 

 سازه

 دانشیار 

4  محمد تقی

 اعلمی 

 دکتری تخصصی 

 آب 

 استاد 

5  محمد حسین

 امین فر 

 دکتری تخصصی 

 ژئوتکنیک 

 دانشیار 

6  سامان

 باقری کلجاهی 

 دکتری تخصصی 

 سازه

 دانشیار 

7  مجید

 برقیان 

 دکتری تخصصی 

 سازه

 دانشیار 

8 سارا بهشتی فر دکتری تخصصی نقشه برداری

استادیار

9  رضا

 تاری نژاد صفی خانلو 

 دکتری تخصصی 

 آب 

 دانشیار 

10  ناصر

 تقی زادیه 

 دکتری تخصصی 

 سازه

 دانشیار 

11  مسعود

 حاجی علیلوی بناب 

 دکتری تخصصی 

 ژئوتکنیک

 استاد 

12  علی

 حدیدی 

 دکتری تخصصی 

 سازه 

 دانشیار 

13  مسعود

 حسین زاده اصل 

 دکتری تخصصی 

 سازه 

 استادیار 

14  یوسف

 حسین زاده تروان 

 دکتری تخصصی 

 سازه 

 دانشیار 

15

آیدا

حسینی بقانام دکتری تخصصی آب استادیار
16  اصغر

 راست بود 

 دکتری تخصصی

 نقشه برداری

 استادیار 

17  لیلا

 رحیمی

 دکتری تخصصی

 معماری

 استادیار

18  مسعود

 رنجبرنیا

 دکتری تخصصی

 ژئوتکنیک

 استادیار

19  کیومرث

 روشنگر 

 دکتری تخصصی 

  آب

 دانشیار 

20

 الهام

 سلیقه

 فوق لیسانس 

 معماری 

 مربى 

21  سیامک

 سلیمانی شیشوان 

 دکتری تخصصی 

 سازه

 استادیار 

22

پریا

سعادت جو دکتری تخصصی معماری استادیار
23  الناز

 شرقی 

 دکتری تخصصی 

 آب 

 استادیار 

24  وحید

 صادقی

 دکتری تخصصی

 نقشه برداری

 استادیار

25  صابر

 صبوری

 دکتری تخصصی

 معماری

 استادیار

26  امین

 صداقت

 دکتری تخصصی

 نقشه برداری

 استادیار

27  مهدی

 ضرغامی 

 دکتری تخصصی 

 آب 

 استاد 

28  سیامک

 طلعت اهری

 دکتری تخصصی

 سازه 

 دانشیار

29  حسین

 غفار زاده 

 دکتری تخصصی 

 سازه

 دانشیار 

30  مسعود

 فرزام 

 دکتری تخصصی 

 سازه

 استادیار 

31  فرشید

 فرنود احمدی 

 دکتری تخصصی 

 نقشه برداری 

 دانشیار 

32  بهمن

 فرهمندآذر 

 دکتری تخصصی 

 سازه 

 دانشیار 

33  حسین

 فلاح نژاد

 فوق لیسانس

 معماری

 مربی

34  هوشنگ

 کاتبی 

 دکتری تخصصی 

 ژئوتکنیک 

 دانشیار 

35

 جواد

 کاتبی  دکتری تخصصی  سازه  استادیار
36  فرهود

 کلاته 

 دکتری تخصصی 

  آب

 استادیار 

37  کامبیز

 کوهستانی 

 دکتری تخصصی 

 سازه 

 استاد 

38  محمد علی

 لطف اللهی یقین 

 دکتری تخصصی 

 آب

 استاد 

39  علیرضا

 مجتهدی 

 دکتری تخصصی 

 آب 

 دانشیار 

 40  رحمت

 محمدزاده

 دکتری تخصصی

 معماری

 دانشیار

41  نازیلا

 محمدی

 دکتری تخصصی

 نقشه برداری

 استادیار

42  غلام

 مرادی 

 دکتری تخصصی 

 ژئوتکنیک 

 دانشیار 

43  خسرو

 مقتصدآذر 

 دکترى تخصصى 

 نقشه بردارى 

 استادیار 

44  وحید

 نورانی 

 دکتری تخصصی 

 آب 

 استاد 

45

 حسن

 نیازی 

 فوق لیسانس 

 معماری 

 مربی 

46  هدایت

 ولادی 

 دکتری تخصصی 

 سازه 

 استادیار 

47  سامان

 یغمائی سابق 

 دکتری تخصصی 

 سازه 

 دانشیار 

48

منصوره صدری کیا دکتری تخصصی نقشه برداری استادیار
 
آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۳۹۹