رئیس دانشکده

تعداد بازدید:۱۰۳۵۱

رئیس دانشکده مهندسی عمران  

  
نام                     کامبیز     
نام خانوادگی         کوهستانی    
رشته تحصیلی       عمران-سازه    
مرتبه علمی          استاد    
مدرک تخصصی    دکتری تخصصی    
ایمیل                  ka_koohestani@tabrizu.ac.ir    
آدرس وبگاه          https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?kambiz.koohestani    
تلفن داخلی           2515    
تلفن مستقیم          33354100    
فاکس                33344287    

 

 

آخرین ویرایش۲۰ آذر ۱۳۹۷